Mätingenjörer med precision
GMK, Gävle Mätkonsult, startades av de två delägarna Joakim Berg, allmänt kallad Jocke, och Christer Modée 1988. Båda två hade tidigare jobbat som mätingenjörer åt Vägverkets Byggnadsdistrikt i nedre Norrland. Företaget har idag sju anställda, samtliga mätingenjörer, och verksamheten handlar om alla typer av mätningsuppdrg inom bygg och anläggning, från väg- och järnvägsprojekt till bro- och flygplatsprojekt.
GMK är välkända inom branschen och har rykte om sig att ha några av de absolut bästa mätingenjörerna i landet. Men samtliga anställda har gedigen kompetens, lång erfarenhet och dessutom tillräcklig erfarenhet av bygg&anläggning för att veta exakt hur mätningen ska utföras. Bland företagets kunder finns både större företag som PEAB och NCC och småföretag. Det arbete mätingenjörerna utför handlar rent konkret om att dels sköta utsättningarna inför ett bygge, dels dokumentera det färdiga bygget i ritningar och dels fastställa mängden faktiskt utförda jobb under bygget. Idag sköts i princip alla mätningar via maskinstyrning med GPS, vilket innebär att en hel del av jobbet handlar om att mata in korrekta data till maskinerna som därefter levererar uträkningarna. Ett aktuellt projekt för GMK just nu handlar om mätning och utsättningar av dels ett antal byggen, varav ett stort magasin, och dels ett antal kajer samt muddring vid Fredsskans utanför Gävle.
– Varje projekt kräver stor precision eftersom nästan allt som levereras idag är förtillverkat och måste passa vid monteringen, konstaterar Jocke.

Förutom konkreta mätningar vid pågående byggen, som kan handla om allt från nya bostadsområden till vägar, broar och tunnlar, behöver också konstruktörerna underlag i form av mätningar inför de ritningar som krävs inför projekten.
– Just den typen av uppdrag har ökat för vår del de senaste åren, berättar Jocke.
Uppdragen i övrigt kommer i princip från hela Mellansverige eftersom branschen är extremt liten. Anledningen är att det är stor brist på utbildade mätingenjörer, vilket också GMK märkt av under åren. Just nu skulle de gärna anställa ytterligare en ingenjör med erfarenhet av Kart och Mät, så den som är intresserad får gärna höra av sig.

GMK Gävle Mätkonsult

Bransch:
Mätinstrument

Telefon: 026-51 02 03


Email:
joakim.berg@gmk.se

Hemsida:
www.gmk.se

Adress:
GMK Gävle Mätkonsult
Mjölonvägen 2
80636 Gävle

Extern fil:
Extern fil

| 13 SENASTE FÖRETAGEN